Er hoeft er maar één te beginnen; de april-meistakingen 1943
Auteur: Petra Wolthuis

Prijs: € 25,00 per boek (incl. verzendkosten).

€30,00 (met handtekening en persoonlijke boodschap).

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 8574 18 t.n.v. Wolthuis Journalistiek

Als u op de button Bestel boek klikt, kunt u uw naam, adres doorgeven, hoeveel boeken u wilt en eventueel een persoonlijke boodschap.

Waarom dit boek?